Эмгек акыга жараша кредит

Бул продукт бюджеттик уюмдардын, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин, коммерциялык банктардын жана башка ири коммерциялык уюмдардын катталган эмгек акы алып турган кызматкерлеринин акча каражатына болгон муктаждыгын канааттандырып берүү үчүн каралган.

Максаттуу топ – жеке адамдар жана юридикалык жактар, Кыргыз Республикасынын 18ден 60ка чейинки жаш курактагы жарандары.

Негизги критерийлер – эмгек акыга жараша кредит алуу үчүн потенциалдуу карыз алуучунун ай сайын туруктуу алып турган кирешеси, ошол уюмда кеминде 6 (алты) ай иштеп, топтогон иш тажрыйбасы болууга тийиш.

Кредит берүү шарттары:

Каржылоо мөөнөтү – 12 айга чейин.

Каржылоо суммасы – 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин.

Сый акы чени:

  • Биринчи жолу кайрылган кардарлар үчүн — жылдык 32%;
  • Кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон, экинчи жолу кайрылгандарга — жылдык 32% дан 34%га чейин

Кредит берүү үчүн комиссиялык төлөм – 2%га чейин.

Күрөөлүк камсыздоо –

  • үчүнчү жактын кепилдиги.

Кредитти төлөө шарттары:
Ар айлык аннуитеттик төлөм менен төлөнөт. Айыптык санкцияларсыз эле, кредитти же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууга жол берилет.

Кредитная линия – каралган эмес.

Талап кылынган зарыл документтер тизмеги:

  • Карыз алуучунун, анын жубайынын (болгон болсо) паспортторунун көчүрмөсү, нике күбөлүгү же ажырашкандыгы боюнча маалым кат;
  • Карыз алуучунун айылдык кеңештен, үй комитетинен, кондоминиумдан көрсөтүлгөн даректе катталып, жашап жаткан үй-бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү маалым кат
  • Карыз алуучунун жана Кепил болуучунун акыркы 6 (алты) айдагы эмгек акысы тууралуу расмий маалым кат (тиешелүү уюмдун жетекчисинин кол коюлган жана мөөрү басылган).
  • Официальная справка о заработной плате Заявителя и Поручителя, за последние 6 месяцев (с печатью и подписью руководителя).

Как погасить кредит??

✅В кассах офисов Аю Финанс. Адреса наших филиалов: http://www.af.kg/contacts/

✅Через платежные терминалы:
– платежной системы «Умай»
– мобильного оператора «Билайн»
– ОАО «Дос-Кредобанк»

✅через мобильный кошелек «Balance.kg»

  • Важно: выберите погашение Аю Финанс, затем введите свой номер договора. Если Вы забыли или не знаете свой номер договора, пожалуйста, свяжитесь с кредитным специалистом.
    Контактные номера: +996 (312) 62-37-17, +996 (709) 65-84-37.

Кредит алууга билдирме жана кредит берүү мөөнөтү – 2 (эки) жумуш күнүнө чейинки аралыкты түзөт!