Корпоративдик кредитер

МФК «АЮ Финанс» ЖАК корпоративдик кардарларга кредиттөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү да сунуштайт, бул мүмкүнчүлүк ишкананын күндөлүк жана инвестициялык ишин каржылоо үчүн карыздык каражаттарга болгон керектөөсүн толук өлчөмдө канааттандырууга өбөлгө түзөт. Белгилүү болгондой эле юридикалык жактардын коммерциялык банктардан кредит алуу жол-жобосу узакка созулган , кыйла түйшүктү талап кылган татаал процесс. Ал эми МФК «АЮ Финанс» ЖАК кредит алууга келип түшкөн билдирмелерди кыска мөөнөт ичинде жана эң эле жөнөкөй шарттарда дароо кароого алып, орун алган маселени чечип берүүгө аракеттенип келет.

Максаттуу топ – юридикалык жактар.

Максаттуу багыты – күндөлүк операциялык ишти колдоого алуу, иш процессин өркүндөтүү жана модернизациялоо, коммерциялык кыймылсыз мүлктөрдүү жана жабдууларды сатып алуу.

Негизги критерийлер – потенциалдуу карыз алуучулар корпоративдик кредитти алуу үчүн өз ишин кредит алууга билдирме бергенге чейинки кеминде алты ай (үзгүлтүксүз) жүргүзүп келген, рентабелдүү иштеген ишканасы болууга жана ошол мезгил аралыгына карата толук финансылык отчетун кароого сунуштоого тийиш.

Кредит берүү шарттары:

Каржылоо мөөнөтү – 36 айга чейин.

Каржылоо суммасы – 3 000 000 сомго чейин.

Сый акы чени:

 • Биринчи жолу кайрылган кардарлар үчүн — жылдык 32%;
 • Кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон, экинчи жолу кайрылгандарга — жылдык 28% дан 30%га чейин;

Кредит берүү үчүн комиссиялык төлөм –2%га чейин.

Күрөөлүк камсыздоо – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

Кредитти төлөө шарттары:
Ар айлык аннуитеттик төлөм менен төлөнөт. Ал эми кароого алынып жаткан бизнес долбоорго жараша негизги карыздын ордун жабуунун ыңгайлуу графиги кардар менен өз алдынча макулдашылат. Айыптык санкцияларсыз эле, кредитти же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууга жол берилет.

Кредиттик линия – каралган эмес.

Талап кылынган зарыл документтер тизмеги:

 • Кредит алууга билдирме;;
 • Карыз алуучунун ыйгарым укуктуу органын кредит алууга жана камсыздоону сунуштоого чечими;
 • Мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыган күбөлүк;
 • Юридикалык жактын уставынын көчүрмөсү;
 • Юридикалык жактын уюштуруу келишиминин көчүрмөсү (эгерде бирден көп адам (жак) уюштуруучусунан болсо);
 • Иш багыты лицензияланууга тийиш болгон учурда, ишкердикти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия, уруксат;
 • Салык төлөөчүнүн каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөсү (ИНН карточкасы);
 • Кызмат адамдарынын укук жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтер ( директорду жана башкы бухгалтерди дайындоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү);
 • Биринчи жетекчинин, башкы бухгалтердин, күрөө коюучунун, уюштуруучулардын, ири акционерлердин (акциялардын 10 пайызынан көбүрөөгүнө ээ болгондордун) паспортторунун жана ким экендигин тастыктаган күбөлүктөрүнүн;
 • Салык органынын белгиси коюлган финансылык отчет, ишкананын акыркы эки жыл үчүн бардык тиркемелери кошо тиркелген балансы;
 • Корпоративдик кардарды тейлөөгө алган банктардан акыркы жыл үчүн эсептешүү жана валюталык (болгон болсо) эсептери боюнча ай ичиндеги орточо жүгүртүүлөрү боюнча көчүрмө;
 • Акыркы отчеттук күнгө карата келип чыккан күнүн жана төлөө мөөнөттөрүн көрсөтүү менен дебитордук жана кредитордук карыздардын чечмелениши;
 • Кредиттик каражаттардын кандайча колдонула тургандыгын мүнөздөгөн документтер (контракттар, келишимдер, эсеп-фактуралар ж. б.). Негизги иш тапшыруучулар менен түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
 • Кредиттик каражатты жана ал боюнча пайыздарды төлөө булактарын мүнөздөгөн документтер (контракттар, келишимдер, эсеп-фактуралар ж. б.) документтер, негизги сатып алуучулар менен түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү;
 • Тиешелүү көрсөткүчтөрүн: баланстык наркын, чыгарылган же курулган жылын, жайгашкан ордун, кыскача мүнөздөсүн чагылдыруу менен негизги каражаттар тизмеги.

Күрөө боюнча документтер:

 • Карыз алуучунун (күрөө коюучунун) күрөө предметине менчик укугун тастыктаган, укуктуулукту далилдеген документтердин түп нускасы ( менчикке өткөрүп алуу, менчиктештирүү ж.б. документтер);
 • Мамлекеттик каттоо органынан күрөө предметине бөгөт коюлбагандыгы жана милдеттенме жүктөлбөгөндүгү тууралуу маалфым кат (белгиленген үлгүдөгү) .

«АЮ Финанс» ЖАКишкердик демилгелерди колдоого алуу жана бизнес долбоорлорду өздөштүрүүгө өбөлгө түзүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Анткени, Кыргызстандын экономикасынын 40 пайызга жакыны чакан жана орто бизнесте камтылгандыктан, экономиканын ушул секторун өнүктүрүү Компаниянын приоритеттүү багытынан болуп саналат.

Как погасить кредит??

✅В кассах офисов Аю Финанс. Адреса наших филиалов: http://www.af.kg/contacts/

✅Через платежные терминалы:
– платежной системы «Умай»
– мобильного оператора «Билайн»
– ОАО «Дос-Кредобанк»

✅через мобильный кошелек «Balance.kg»

 • Важно: выберите погашение Аю Финанс, затем введите свой номер договора. Если Вы забыли или не знаете свой номер договора, пожалуйста, свяжитесь с кредитным специалистом.
  Контактные номера: +996 (312) 62-37-17, +996 (709) 65-84-37.