Керектөө кредити

Керектөө кредити — бул, жеке адамдарга жашоо шартын жакшыртып, ыңгайлуулуктарды түзүүсү (турак үйдү, батирди ремонттон өткөрүү же куруу), жеке муктаждыгы үчүн автоунаа, тиричилик техникаларын же эмерек сатып алуусу же болбосо үй-бүлөсү менен жер кыдырып эс алуусу, балдарын окутуу жана билим алуусуна байланыштуу кредит алуу муктаждыгын шарттаган керектөө максаттарына берилүүчү кредит.

МФК «АЮ Финанс» ЖАК кардарларга алда канча алгылыктуу шарттарда жана тез арада тейленүүчү керектөө кредиттерин сунуштайт.

Максаттуу топ – жеке адамдар жана юридикалык жактар, Кыргыз Республикасынын 18ден 60ка чейинки жаш курактагы жарандары.

Негизги критерийлер – карыз алуучунун керектөө кредитин алуусу үчүн эмгек акы же ишкердиктен тапкан пайдасы түрүндөгү ар айлык туруктуу кирешеси, кеминде алты айды түзгөн эмгек стажы болууга тийиш. Мындан тышкары, үй-бүлө мүчөлөрүнүн (жубайынын, балдарынын чогуу алгандагы кирешеси, ижара төлөмү түрүндөгү кирешеси, салынган акчалай аманаттардан түшкөн банктык пайыздар, дивиденттер жана расмий түрдө документ жүзүндө тастыкталган башка акчалай булактар кредит ордун жабуунун кошумча булагы катары каралат.

Мындан тышкары, карыз алуучунун башка финансы-кредит уюмдарынан алынган, ошол учурда өздөштүрүлүп жаткан катар кредити болбоого тийиш (юридикалык жактарды эске албаганда).

Кредит берүү шарттары:

Каржылоо мөөнөтү – 36 айга чейин.

Каржылоо суммасы – 10 000 сомдон 1 500 000 сомго чейин.

Сый акы чени:

  • Биринчи жолу кайрылган кардарлар үчүн — жылдык 32%;
  • Экинчи жолу кайрылгандарга — жылдык 28% дан 30%га чейин;

Кредит берүү үчүн комиссиялык төлөм – 2%га чейин.

Күрөөлүк камсыздоо – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

Кредитти төлөө шарттары:
Ар айлык аннуитеттик төлөм менен төлөнөт. Ал эми кароого алынып жаткан бизнес долбоорго жараша негизги карыздын ордун жабуунун ыңгайлуу графиги кардар менен өз алдынча макулдашылат. Айыптык санкцияларсыз эле, кредитти же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууга жол берилет.

Кредиттик линия – кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон туруктуу кардарлар үчүн каралат.

Талап кылынган зарыл документтер тизмеги:

  • Карыз алуучунун, анын жубайынын (болгон болсо) паспортторунун көчүрмөсү, нике күбөлүгү же ажырашкандыгы боюнча маалым кат;
  • Карыз алуучунун айылдык кеңештен, үй комитетинен, кондоминиумдан көрсөтүлгөн даректе катталып, жашап жаткан үй-бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү маалым кат;
  • Акыркы алты айдагы эмгек акыны тастыктаган расмий маалым кат (жетекчинин мөөрү басылып кол коюлган) ошондой эле кредит ордун жабууга жетиштүү акча каражатынын түшүү булагын тастыктаган кандай болбосун башка документтер;
  • Карыз алуучунун (күрөө коюучунун) күрөө предметине менчик укугун тастыктаган документтердин (укуктуу тастыктаган документтин, техникалык паспорттун, Мамкаттоодон күрөө предметине арест коюлбагандыгын жана ага башка милдеттенмелер жүктөлбөгөндүгүн тастыктаган маалым кат) түп нускасы;

Как погасить кредит??

✅В кассах офисов Аю Финанс. Адреса наших филиалов: http://www.af.kg/contacts/

✅Через платежные терминалы:
– платежной системы «Умай»
– мобильного оператора «Билайн»
– ОАО «Дос-Кредобанк»

✅через мобильный кошелек «Balance.kg»

  • Важно: выберите погашение Аю Финанс, затем введите свой номер договора. Если Вы забыли или не знаете свой номер договора, пожалуйста, свяжитесь с кредитным специалистом.
    Контактные номера: +996 (312) 62-37-17, +996 (709) 65-84-37.

Кредит алууга билдирме жана кредит берүү мөөнөтү – эки жумуш күнүнө чейинки аралыкты түзөт!