Чакан жана орто бизнеске кредит

МФК «АЮ Финанс» жабык акционердик коому (мындан ары – ЖАК) ишкердик демилгелерди колдоого алуу жана бизнес долбоорлорду өздөштүрүүгө өбөлгө түзүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Анткени, Кыргызстандын экономикасынын 40 пайызга жакыны чакан жана орто бизнесте камтылгандыктан, экономиканын ушул секторун өнүктүрүү Компаниянын приоритеттүү багытынан болуп саналат.

Компаниянын милдет жана алдыга койгон максаты чакан жана орто бизнес чөйрөсү кредит алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алышы үчүн кредиттөө шарттарынын ыңгайлуу жана анын алда канча ачык-айкындуулугуна жетишүү болуп саналат.

Максаттуу топ – жеке адамдар жана юридикалык жактар, Кыргыз Республикасынын 18ден 60ка чейинки жаш курактагы жарандары.

Кредиттөөнүн максаттуу багыты –кардарлардын финансылык-чарбалык иш чөйрөсүн кеңейтүүгө (жаңы соода түйүндөрүн ачуу, жөнгө салынып, иштеп жаткан бизнес чөйрөсүн кеңейтүү ж.б.), жаңы же жаңыртылган негизги каражатттарды сатып алууга байланыштуу жүгүртүү каражаттарын толуктоо.

Кредиттөөдөгү негизги критерийлер – бизнести өнүктүрүү үчүн кредит алууга ниеттенген патенциалдуу карыз алуучунун туруктуу жөнгө салынган, кредит алууга билдирме бергенге чейинки кеминде алты айды камтыган (үзгүлтүксүз) туруктуу бизнеси (соода жүргүзүү, өндүрүү же кызмат көрсөтүү жагында бизнес) болууга тийиш.

Карыз алуучунун кредит берилген объекттен көз карандысыз, башка киреше булагы болгон шартта жаңы бизнес ачууга да кредит сунушталышы мүмкүн. Мындан тышкары, карыз алуучунун башка финансы-кредит уюмдарынан алынган, ошол учурда өздөштүрүлүп жаткан катар кредити болбоого тийиш (юридикалык жактарды эске албаганда).

Кредит берүү шарттары:

Каржылоо мөөнөтү – 36 айга чейин.

Каржылоо суммасы – 50 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин.

Сый акы чени:

  • Алгач кайрылган кардарлар үчүн жылдык 32 % ;
  • Кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон, кредит алуу үчүн кайрадан кайрылган кардарлар үчүн жылдык 28 %дан 30%га чейин.;

Күрөөлүк камсыздоо – 2 %га чейин.

Күрөөлүк камсыздоо – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

Кредитти төлөө шарттары:
Ар айлык аннуитеттик төлөм менен төлөнөт. Ал эми кароого алынып жаткан бизнес долбоорго жараша негизги карыздын ордун жабуунун ыңгайлуу графиги кардар менен өз алдынча макулдашылат. Айыптык санкцияларсыз эле, кредитти же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууга жол берилет.

Кредиттик линия – кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон туруктуу кардарлар үчүн каралат.

Талап кылынган зарыл документтер тизмеги:

  • Карыз алуучунун, анын жубайынын (болгон болсо) паспортторунун көчүрмөсү, нике күбөлүгү же ажырашкандыгы боюнча маалым кат;
  • Карыз алуучунун айылдык кеңештен, үй комитетинен, кондоминиумдан көрсөтүлгүн даректе катталып, жашап жаткан үй-бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү маалым кат;
  • Карыз алуучунун (күрөө коюучунун) күрөө предметине менчик укугун тастыктаган документтердин (укуктуу тастыктаган документтин, техникалык паспорттун, Мамкаттоодон күрөө предметине арест коюлбагандыгын жана ага башка милдеттенмелер жүктөлбөгөндүгүн тастыктаган маалым кат) түп нускасы;
  • Оригиналы правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности заемщика (залогодателя) на предмет залога (правоустанавливающие документы, технический паспорт, справка с Госрегистра об отсутствии ареста и обременений).

Как погасить кредит??

✅В кассах офисов Аю Финанс. Адреса наших филиалов: http://www.af.kg/contacts/

✅Через платежные терминалы:
– платежной системы «Умай»
– мобильного оператора «Билайн»
– ОАО «Дос-Кредобанк»

✅через мобильный кошелек «Balance.kg»

  • Важно: выберите погашение Аю Финанс, затем введите свой номер договора. Если Вы забыли или не знаете свой номер договора, пожалуйста, свяжитесь с кредитным специалистом.
    Контактные номера: +996 (312) 62-37-17, +996 (709) 65-84-37.

Кредит алууга билдирме жана кредит берүү мөөнөтү – үч жумуш күнүнө чейинки аралыкты түзөт!