Агро-кредит

Кыргызстан — тоолуу, агрардык өлкө. Айыл чарбасы экономиканын алдыңкы иш багытынын бири болуп саналат. Учурда өлкөнүн калкынын тең жарымынан көбү айыл чарбасы менен алектенгендиктен айыл жеринде жашап, тиричилигин өтөп келет.

МФК «АЮ Финанс» ЖАКмал чарбасына жана өсүмдүк өстүрүүгө кредиттерди жигердүүлүк менен бөлүп, бул иш багытынын алга илгериленишине ийгиликтүү өбөлгө түзүп келет. Компания балык чарбасы жана аарычылык менен алектенген фермерлерди да кредиттөөгө даяр.

Максаттуу топ – жеке адамдар жана юридикалык жактар, Кыргыз Республикасынын 18ден 60ка чейинки жаш курактагы жарандары.

Максаттуу багытталышы – агрокредит айыл-чарба ишканалары үчүн чийки заттарды, күйүүчү-майлоочу материалдарды, минералдык жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдү ар кандай илдеттерден жана зыянкечтерден коргоо каражаттарын, үрөөндөрдүн, жем-чөптөрдүн талаптагыдай сакталышын камсыз кылган каражаттарды, ветеринардык дары-дармектерди сатып алуусуна жана сезондук иштерди жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка материалдык ресурстарды, мал-жандыктардын санын көбөйтүүсүнө каражат караштырууну камсыз кылууга өбөлгө түзөт.

Негизги критерийлер –агрокредитин алуу үчүн потенциалдуу карыз алуучунун айыл-чарба иш багытынан ай сайын туруктуу алып турган кирешеси, ошол тармакта кеминде эки жыл топтогон иш тажрыйбасы, ошондой эле мал-жандыгынын же өсүмдүк өстүрүү үчүн каралган жер тилкесинин болушу зарыл. Мындан тышкары, карыз алуучунун башка финансы-кредит уюмдарынан алынган, ошол учурда өздөштүрүлүп жаткан катар кредити болбоого тийиш (юридикалык жактарды эске албаганда).

Кредит берүү шарттары:

Каржылоо мөөнөтү – 36 айга чейин.

Каржылоо суммасы –50 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин.

Сый акы чени:

  • Биринчи жолу кайрылган кардарлар үчүн — жылдык 32%;
  • Кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон, экинчи жолу кайрылгандарга — жылдык 28% дан 30%га чейин;

Кредит берүү үчүн комиссиялык төлөм – 2%га чейин.

Күрөөлүк камсыздоо – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

Кредитти төлөө шарттары:
Ар айлык аннуитеттик төлөм менен төлөнөт. Ал эми кароого алынып жаткан бизнес долбоорго жараша негизги карыздын ордун жабуунун ыңгайлуу графиги кардар менен өз алдынча макулдашылат. Айыптык санкцияларсыз эле, кредитти же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда жабууга жол берилет.

Кредиттик линия – кредиттик таржымалы алгылыктуу болгон туруктуу кардарлар үчүн каралат.

Талап кылынган зарыл документтер тизмеги:

  • Карыз алуучунун, анын жубайынын (болгон болсо) паспортторунун көчүрмөсү, нике күбөлүгү же ажырашкандыгы боюнча маалым кат;
  • Карыз алуучунун айылдык кеңештен, үй комитетинен, кондоминиумдан көрсөтүлгөн даректе катталып, жашап жаткан үй-бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү маалым кат;
  • Карыз алуучунун айыл чарбасында алектене тургандыгын тастыктаган документтер- патент, дыйкан чарбасынын каттооодон өткөндүгүн далилдеген күбөлүк, дыйкан чарбасынын жер үлүшүнө укугун тастыктаган документтер же болбосо ижара келишими, мал-жандыгынын санын көрсөткөн маалым кат жана башка документтер;
  • Карыз алуучунун (күрөө коюучунун) күрөө предметине менчик укугун тастыктаган документтердин (укуктуу тастыктаган документтин, техникалык паспорттун, Мамкаттоодон күрөө предметине арест коюлбагандыгын жана ага башка милдеттенмелер жүктөлбөгөндүгүн тастыктаган маалым кат) түп нускасы;

Оригиналы правоустанавливающих документов, подтверждающие право собственности заемщика (залогодателя) на предмет залога (правоустанавливающие документы, технический паспорт, справка с Госрегистра об отсутствии ареста и обременений).

Как погасить кредит??

✅В кассах офисов Аю Финанс. Адреса наших филиалов: http://www.af.kg/contacts/

✅Через платежные терминалы:
– платежной системы «Умай»
– мобильного оператора «Билайн»
– ОАО «Дос-Кредобанк»

✅через мобильный кошелек «Balance.kg»

  • Важно: выберите погашение Аю Финанс, затем введите свой номер договора. Если Вы забыли или не знаете свой номер договора, пожалуйста, свяжитесь с кредитным специалистом.
    Контактные номера: +996 (312) 62-37-17, +996 (709) 65-84-37.

Кредит алууга билдирме жана кредит берүү мөөнөтү – үч жумуш күнүнө чейинки аралыкты түзөт!