Компания жөнүндө

МФК «АЮ Финанс» ЖАКтын миссиясы — кардарлар үчүн ишенимдүү жана стратегиялык мааниге ээ өнөктөштөн болуу, экономиканын реалдуу секторуна сапаттуу жана бардыгына жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо аркылуу кардарлардын кызыкчылыгында иш алып баруу.
Компаниянын баалуулуктары: акыйкат чегинде адилет иш алып баруу, ачык-айкындуулукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу.

 

Компаниянын максаты: туруктуу иштеген ишенимдүү финансылык институттан болуу, сапаттуу кредит портфелин, кардар базасынын чөйрөсүн кеңейтүү, кредиттөө жагында заманбап технологияларды колдонуу.

МФК «АЮ Финанс» ЖАК«АЮ Холдинг» көп багытта иш алып барган компаниянын курамына кирет. Компания өз ишин 2014-жылдын июнь айынан баштап, алгач “Микрокредиттик компания АЮ Финанс” жоопкерчилиги чектелген коом формасында түзүлүп, 2016-жылдын апрель айында “Микрофинансылык компания АЮ Финанс” жабык акйционердик коомуна өзгөртүп түзүү жол-жобосунан өткөн. Учурда компания финансылык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иши ийгиликтүү илгерилеген компанияга айланып, так белгиленген бизнес концепциянын негизинде иш алып барууда.

МФК «АЮ Финанс» ЖАКчакан жана орто бизнес субъекттерин, агрардык секторду, кредиттөөгө камтылган субъекттерди керектөө кредиттери менен каржылоого алуу аркылуу юридикалык жактарга жана жеке адамдарга микрокаржылоо кызматтарын сунуштап келет. Компаниянын кредиттик продукттары, анын түзүмү көз карашынан алганда эң эле жөнөкөй, формалдуулук көз карашынан ачык-айкындуу, ошол эле учурда көптөгөн маанилүү маселелерди чечүүгө жөндөмдүүлүгүн бир катар жылдардан бери далилдеп келет.

2016-жылдын июнь айында Бишкек шаарынын «АЮ Гранд Комфорт» соода борборунун аймагында МФК «АЮ Финанс» ЖАКтын филиалы ачылып, ал кредиттөө рыногун кеңейтүү максатында компаниянын географиялык камтуу чөйрөсүн кеңейтүү максатын көздөө менен түзүлгөн. Жакынкы келечекте түштүк борбордо жаңы филиалды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында кошумча кеңселерди ачуу пландаштырууда.